Proiect COMUNITARIA

Achizitie Servicii Notariale

Achizitie Onorariu avocat reglementare acte de proprietate

Achizitie Servicii Formare Profesionala

Achizitie Servicii mediere si plasare pe piata muncii.

Achizitie servicii Cadastru